Témata workshopů

 1. Všichni jsme různí - všichni jsme stejní

  Workshop se snaží ukázat, že naše vzájemné odlišnosti, bez ohledu na naši národnost, začínají už v jednotlivých rodinách. I na odlišnosti v množství zvyklostí, které považujeme za samozřejmé, je možné demonstrovat, jak se liší naše pojímání toho, co je normální.

  Více zde.

 2. Stereotypy v myšlení a jednání

  Workshop je založen na zážitkových aktivitách, ve kterých se pracuje s vlastními postoji a zkušenostmi tak, aby si i žáci a žákyně, kteří byli dosud málo vnímaví vůči „jinakosti“ kolem sebe, tuto skutečnost lépe uvědomili, naučili se s ní pracovat, budovali vnitřní porozumění, toleranci a empatii.

  Více zde.

 3. Předsudek má mnoho podob

  Žáci si prostřednictvím několika aktivit vyzkouší, jaké to je, když jsou nuceni pod tlakem vybírat na základě prvního dojmu a také jak veliké následky to pro člověka, který se stane obětí takového jednání, může mít.

  Více zde.

 4. Dlouhá cesta k novému domovu

  Hlavním těžištěm workshopu jsou autentické příběhy pěti mladých cizinců, které odkrývají jejich individuální osudy a hlavně to, proč a jak se rozhodli žít v České republice. Reflektovaná životní zkušenost (v souvislostech různých situací) je jedním ze základních pilířů překonávání problémů spjatých s „jinakostí.

  Více zde.

 5. Je extremismus vzdálený nebo blízký?

  Workshop o extremismu není historickým přehledem, ale reakcí na současné projevy extremismu u nás a na jejich souvislost s některými přesvědčeními, které ovládají mladé lidi. Nejedná se o odborný výklad, ale o prožití extremismu, pochopení jeho aktuálnosti.

  Více zde.

Ukádám...