Projektový tým

 

 

Řídící tým

Mgr. Andrea Preissová Krejčí, Ph.D.
Hlavní řešitelka
andrea.preissova@upol.cz

Ing. Irena Švachová
Projektová manažerka
irena.svachova@upol.cz

Mgr. et Bc. Jana Máčalová
Koordinátor pro práci se školami
jana.macalova@gmail.com

doc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D.
Odborný garant práce metodiků a lektorů
martina.cicha@post.cz


Lektoři

Jana Máčalová

Michal Prokeš

Dominika Puhová

Michaela Roubínková

Jakub Šindelka

Barbora Viktorová

Ukádám...