• Základní škola Horka nad Moravou nás na začátku školního roku kontaktovala s cílem našeho zapojení do jejich chystaného projektového dne na téma Diverzita. Nabídli jsme oblíbený čtvrtý workshop, který se dne 12. 10. 2016 realizoval pro dvě skupiny žáků, které byly namíchány z různých tříd druhého stupně. Opět se ukázalo, že díky připravenému dokumentárnímu materiálu má tento workshop potenciál vzbudit ve většině zapojených aktivní zájem a přemýšlení o tématu migrace.
  • Naše Metodika pro realizaci multikulturní výchovy formou zážitkové pedagogiky se využívá! Ve Vědecké knihovně v Olomouci se jedná se o jednu z nejvíc vypůjčovaných příruček multikulturní výchovy, vydaných po roce 2010.
  • V rámci předmětu protipředsudkové workshopy proběhl opět v LS 2016/17 trénink studentů kulturní antropologie pro realizaci projektových aktivit. Vedle klasického tématu identity jsme nově trénovali téma Moc a postavení ve společnosti, které považujeme za velmi nosné a potenciálně vhodné pro zařazení do programu workshopů.
Ukádám...